LACO KINDERNAY

Obsah a cenník - online tréner


podrobnejšieKompletný program na formovanie postavy

  zameraný na

 • úbytok tuku a zníženie hmotnosti

 • alebo

 • nárast svalovej hmoty a sily


 • Kompletný program - ZÁKLAD

  základné jednorázové vypracovanie programu bez online podpory

  obsahuje:

  JEDNORÁZOVÝ KOMPLETNÝ ROZPIS - strava, tréning, doplnky výživy, tabuľku meraní, čiže vypracovanie jedálnička, tréningového a suplementačného (doplnky výživy) plánu za vami zvoleným účelom.

  • v prípade záujmuprvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou a e-mailovou, resp. e-mailovou podporou za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 47,- €


 • Kompletný program s online podporou - ONLINE *

  (3 mesačná e-mailová podpora)

  obsahuje:

  KOMPLETNÉ VYPRACOVANIE jedálnička, tréningového a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmuprvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  • v prípade záujmu (v rámci programu jeden osobný tréning so mnou bezplatne) - kde cvičíme?

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou a e-mailovou, resp. e-mailovou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť pokračovania v spolupráci po uplynutí 3 mesačného online cyklu za zvýhodnenú cenu

  Cena: 90,- €


 • Kompletný program s online podporou - ONLINE **

  (3 mesačná telefonická a e-mailová podpora)

  obsahuje:

  KOMPLETNÉ VYPRACOVANIE jedálnička, tréningového a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  Prvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  Telefonickú podporu, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci telefonickej podpory máte možnosť každé 3 týždne počas trvania cyklu (cez víkendy), telefonicky odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmu (v rámci programu jeden osobný tréning so mnou bezplatne)

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť pokračovania v spolupráci po uplynutí 3 mesačného online cyklu za zvýhodnenú cenu

  Cena: 135,- €


Jedálniček na formovanie postavy

Vypracovanie jedálničkov pre vami vybratý účel, či už sa chcete zbaviť tuku alebo nabrať svalstvo. Program je bez vypracovania tréningového plánu a je vhodný pre ľuďí, ktorí buď trénujú im vyhovujúcim spôsobom a potrebujú upraviť stravu, alebo z iných dôvodov nie je možné u nich vykonávať tréningovú činnosť.

  zameraný na

 • úbytok tuku a zníženie hmotnosti

 • alebo

 • nárast svalovej hmoty a sily


 • Jedálniček - ZÁKLAD

  základné jednorázové vypracovanie jedálnička bez online podpory

  obsahuje:

  JEDNORÁZOVÉ VYPRACOVANIE JEDÁLNIČKA - strava a doplnky výživy, tabuľku meraní

  • možnosť rozšírenia programu o program s telefonickou resp. e-mailovou, resp. o kompletný program vrátane tréningového rozpisu za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 32,- €


 • Jedálniček s online podpoou - ONLINE *

  (3 mesačná e-mailová podpora)

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE jedálnička a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmuprvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  • možnosť rozšírenia jedálnička o jedálniček s telefonickou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť rozšírenia jedálnička o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 76,- €


 • Jedálniček s online podpoou - ONLINE **

  (3 mesačná telefonická a e-mailová podpora)

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE jedálnička a suplementačného (doplnky výživy) plánu, tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  Prvotný telefonát - na zodpovedanie otázok ktorým nerozumiete, odkonzultovanie otázok k vášmu programu po vopred dohodnutom termíne

  Telefonickú podporu, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci telefonickej podpory máte možnosť každé 3 týždne počas trvania cyklu (cez víkendy), telefonicky odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • možnosť rozšírenia jedálnička o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť pokračovania v spolupráci po uplynutí 3 mesačného online cyklu za zvýhodnenú cenu

  Cena: 120,- €


Tréningový plán na formovanie postavy

Vypracovanie tréningových plánov, účinných a používaných pri tréningoch s mojimi klientmi vo fitku. Program vhodný pre ľuďí, ktorí chcú zmeniť svoj pôvodný program resp. začínajú s tréningovým procesom, bez vypracovania stravy.

  zameraný na

 • formovanie postavy

 • pre ženy

 • /

 • pre mužov


 • Tréningový plán (rozpis) - ZÁKLAD

  základný jednorázový rozpis (bez stravy) bez online podpory

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE tréningového plánu (nabratie svalovej hnmoty / úbytok tuku a spevnenie postavy), tabuľku meraní

  • možnosť rozšírenia tréningového plánu o tréningovéhý plán ONLINE * s emailovou podporou za rozdiel ceny v programoch

  • možnosť rozšírenia tréningového plánu o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 18,- €


 • Tréningový plán (rozpis) s online podporou - ONLINE *

  (3 mesačná e-mailová podpora)

  obsahuje:

  VYPRACOVANIE tréningového plánu (nabratie svalovej hnmoty / úbytok tuku a spevnenie postavy), tabuľku meraní

  Emailovú podporou, počas trvania 3 mesačného cyklu, t.j. od vypracovania a odoslania jedálnička klientovi. V rámci emailovej podpory máte možnosť každý týždeň počas trvania cyklu (cez víkendy), emailom odkonzultovať otázky k programu, napredovaniu a v prípade potreby vám aktuálny program upravím, resp. objasním vaše otázky.

  • v prípade záujmu (v rámci programu jeden osobný tréning so mnou bezplatne)

  • možnosť rozšírenia tréningového plánu o kompletný program za rozdiel ceny v programoch

  Cena: 63,- €* Každý klient, s ktorým pracujem formou programu s emailovou podporou má nárok každý týždeň - cez víkend (v krajnom prípade aj cez prac.týždeň) na emailové položenie otázok a v prípade potreby úpravy jeho programu (jedálničku, tréningu).
* Takisto klient, s ktorým pracujem formou programu s emailovou a telefonickou podporou má nárok raz mesačne - cez víkend (v krajnom prípade aj cez prac.týždeň) na telefonické otázok a v prípade potreby úpravy jeho programu (jedálničku, tréningu) + samozrejme e-mailová komunikácia ako v predch.prípade.
* Otázky a celkové pocity, požiadavky na tieto korekcie, úpravy zadáva a e-maily píše klient, podľa jeho pocitov.
* V prípade programu s telefonickou podporou, prvý telefonát volám ja klientovi, prípadné ďaľšie mesačné telefonáty má nárok klient po vopred dohovorenom termíne zavolať mne.
* V prípade ukončenia spolupráce z mojej strany počas trvania cyklu vraciam finančný rozdiel na účet klienta vo výške rozdielu medzi predmetným programom s emailovou podporou resp. aj s telef. podporu a medzi programom bez emailovej podpory a odpočítaní času trvania spolupráce od začiatku cyklu po ukončenie. Zaúčtovaný bude teda vypracovaný základný program (jedálniček a/resp. tréning) + čas od začatia cyklu po predčasné ukončenie.

ACA USA 2017 |    

TRÉNER


PROFIL